הפסטיבל לסרטי נשים

International Women’s Film Festival

מיתוג אירועי תרבות ופסטיבלי קולנוע בפרט, מציבים אתגרים. בניהם: יצירת נראות בולטת ועם זאת שפה גמישה למגוון יישומים עתירי תוכן ולוחות זמנים קצרים במיוחד. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים נועד להעניק במה ליוצרות קולנוע.

 

העבודה בפרויקט זה החלה במציאת הדימוי המדויק להעברת מסר הפסטיבל.

שימוש בצילום של Newsha Tavakolian האיראנית היווה נקודת מוצא לשפה, לצבע ולאוירה עבור הפסטיבל שעסק בנשים, דת וקולנוע.

 

לאחר מכן תרגמנו את השפה למגוון ישומיי הפסטיבל תוך שמירה על קו אחיד ושילוב תכנים במסגרות שונות.

Branding cultural events, especially film festivals, always poses challenges. Among them is how to create a striking look with a flexible language that can be used in a variety of ways and materials, with very tight deadlines.

The International Women's Film Festival was intended to provide a platform for female filmmakers, and our job was to find the perfect image to represent the festival's message.

We chose an image by Iranian photographer Newsha Tavakolian as the basis for the festival’s language, color, and atmosphere, geared towards women, religion, and film. We then translated the language into a variety of publication materials, all while maintaining a unified concept and combination of content in different settings.