מגדלי ערבה

Arava Export Growers

print

חברת מגדלי ערבה מייצאת תוצרת חקלאית טרייה בתפוצה עולמית. הפרויקט כלל עיצוב לוגו ועיצוב אריזות למדינות שונות בעולם. עיצוב האריזות הציב בפנינו אתגר הנובע מהצורך ביצירת אריזה מבדלת בקרב קהלי היעד השונים, תוך שימוש בטכנולוגיות הדפסה מיושנות, המקשות על הדיוק ומגבילות את השימוש בצבעים.

 

בנוסף, היה עלינו לעצב אריזות בגדלים ובקני מידה שונים, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בכל אחד מהשווקים אליהם מייצאת החברה. ההתמודדות שלנו עם אתגרים אלה החלה בהיכרות עם הטכנולוגיה, הבנה של הצרכים בשווקים השונים ויצירת שפה המתאימה את עצמה לכל אלה ומאפשרת למגדלי ערבה נראות ברורה וייחודית בכל מקום בעולם.

Arava Export Growers sells fresh agricultural produce worldwide. The project included designing a logo and packaging that would be seen in various countries around the world. Package design always presents a challenge for us, as it means we need to create something that stands out in diverse markets, some of which still use very basic printing technologies with limited color palettes.

 

We were also tasked with designing packages of various sizes and scales, according to the standards of each of the company’s target markets. Our ability to cope with these challenges helped us to better understand the technology and needs of the various markets. This led to us creating an adaptable language that allows Arava Export Growers to stand out anywhere in the world.